Bättre fokus

Prediktiv analys hjälper företagen att bli mer effektiva i sina satsningnar

Digital arbetsplats

Med prediktiv analys kan Sveriges företag bli bättre i sina digitala satsningar, men idag är det få som använder den data som man samlat in. Våra undersökningar visar att bara hälften anpassar det digitala kundmötet på personlig data.

Prediktiv analys används redan av företagen för att de ska bli bättre i sin interna effektivitet, men vägen framåt är inte enkel. Vi förklarar hur några av de svenska ledarna lyckats i sina digitala satsningar.

Rätt satsningar

Beteendeanalys hjälper företaget att optimera det digitala kundmötet
8
miljoner aktiva medlemmar på företagets sida varje månad

Sänkta utgifter och intern effektivitet

Start up företaget inom sociala nätverk inledde sin framgångsresa när man blev uppköpt av ett riskkapitalbolag. Med en expansiv affärsplan lyckades man att utveckla ett socialt nätverk där medlemmarna skapade egna digitala avbilder som de sedan kunde visa upp för varandra.

Man lyckades snabbt fånga in ett stort antal användare över hela världen, men utmaningen var att få alla att stanna kvar. Således blev ett av de viktigare nyckeltalen frekvensen återkommande användare (retention-rate). Med en begränsad budget föll valet på en lösning där man kombinerade machine learning med prediktiv analys.

”Det blev snabbt tydligt att majoriteten av medlemmarna var aktiva under helgerna. Samtidigt kunde vi se att allt fler lämnade oss. För att hitta vad som påverkade våra medlemmar mest analyserade vi deras beteenden på webben och räknade ut det med hjälp av machine learning. Vi kunde sedan ta fram en rapport på vilka delar av kundmötet som påverkade återkomstfrekvensen mest.”
– Mårten Lindblad, data-analytiker på Acando

Efter att ha identifierat de viktigaste kontaktytorna på webbplatsen kunde man optimera användarupplevelsen, men även på organisationssidan kunde man bli bättre. Genom att kartlägga de viktigaste åtgärderna kunde man spara in på både tid och arbete. Dataunderlaget användes även för att göra prognoser, vilket gjorde att framtida satsningar fick ett mer relevant fokus.

Gömda förmågor

Det smarta verktyget som hjälper företagen att hitta topptalangen
20 %
av nyrekryteringarna i Svenska företag lever inte upp till förväntningarna.

En djupanalys av individens förmågor

Med en allt högre tillväxt och tuffare konkurrens har jakten på den digitala topptalangen aldrig varit mer utmanande. I de undersökningar vi har gjort är det bara hälften av Sveriges företag som har de rätta verktygen för att attrahera nya medarbetare.

Analysföretaget PerformancePotential har utvecklat ett verktyg som förenklar matchningen mellan uppdragsgivare och potentiella medarbetare. Med hjälp av ett öppet formulär som den sökande fyller i kan man identifiera personens drivkrafter och preferenser. Företaget som söker personal gör en liknande analys och en matchning till den aktuella tjänsten är möjlig.

”En stor del av dagens rekryteringar misslyckas för att de tester som används inte matchar de agila kraven. Analysunderlaget som tas fram är alldeles för begränsat och kopplas till egenskaper som anses vara framgångsrika. Människan är dynamisk och hennes framgång handlar mycket om i vilken miljö och kultur som hon hamnar i. Traditionellt har man försökt att minimera risken genom att begränsa dynamiken. Med vårt verktyg minskar vi i stället risken genom att öka dynamiken och ger både individ och verksamhet ett bredare underlag”.
– Marika Skärvik, VD på PerformancePotential

Företagskulturen är en av grundpelarna i en lyckad anställning. Men i de rekryteringstest som används saknas möjligheterna att fånga upp och analysera mjuka värden som exempelvis värderingar. I stället görs tolkningar och den mänskliga faktorn är ett faktum. I den undersökning som har gjorts av PerformancePotential och Ratio svarar en fjärdedel av företagen att deras nyrekryteringar inte har levt upp till förväntningarna.

» Läs mer: Hur Sveriges företag lyckas i sin digitala kultur

”Om inte den nyanställde delar rätt värderingar så är chansen stor rekryteringen kommer att misslyckas. Extra tydligt är det bland de välgörenhetsföretag som vi jobbar med. Här är rätt värderingar extremt viktiga. Men även i de andra företagen är värderingar en avgörande faktor. Bland de företag som har rekryterat med vårt verktyg kan vi se att anställningstiden är betydligt längre”. – Marika Skärvik

Men det är inte bara för rekrytering som verktyget kan användas. Med en kartläggning av medarbetarnas kompetenser och värderingar kan ledningen göra bättre beslut.

”Inom organisationer görs en stor del av besluten utan att man tar tillräckligt med hänsyn till medarbetarna själva. Genom att kartlägga intressen och kompetenser kan chefer få en mer korrekt uppfattning om hur besluten bäst kan fördelas. Om medarbetare värdesätter sitt arbete finns flera positiva inverkan som bland annat högre effektivitet och motivation. – Marika Skärvik.