Customer Insights & Analytics

DIGITALA LEDARE HAR LYCKATS ATT KONVERTERA SIN DATA TILL AFFÄRER

Med kunskap från case och studier

Med en kombination av erfarenheter från riktiga case med studier av Sveriges största företag delar vi med oss de viktigaste insikterna. Vi gör ett djupdyk i det omfattande big data-området och förklarar hur ledande företag har lyckats att skapa lönsamma affärer i sina digitala satsningar.

Drygt hälften av Sveriges företag samlar in data, men bara en tredjedel anpassar den på kundmötet

51 % Vet vilka intäkter och kostnader som de digitala kanalerna genererar
42 % Samlar in data om kundbeteende
32 % Anpassar det digitala kundmötet på insikter
61 % Vet hur kanalerna bidrar till att nå satta mål

Digital stories:

Data is the new oil ... We need to find it, extract it, refine it, distribute it and monetize it David Buckingham, Aimia UK

8
Antalet practice areas som Acando Digital är verksamma inom

Fler digitala aktiviteter på Acando

Acando är verksamma i flera digitala kanaler och organiserar träffar där vi delar med oss viktiga insikter och kunskaper.

Acando Digital Insights
Acando Digital bjuder på insikter och analys från vår trendspaningar och vår studie Digital Maturity Assessment.
» Se mer: Acando Digital Insigts

Acando Digital Safari
Acando Digital erbjuder utvalda kunder och partners möjlighet att delta i våra digitala safaris som vi genomför i samarbete med Urban Escape i innovationshuset Epicenter.
» Se mer: Acandos Digitala Safari

» Acando Management Consulting – Podcast

På Acandos MC-Podcast delar vi med oss av viktiga insikter och intervjuar både interna och externa gäster.
» Se mer: Acandos MC – Podcast

Acandos SAP-blogg
På Acandos SAP blogg delar vi med oss information relaterat till SAP – lösningar.
» Se mer: Acandos SAP-blogg

Acandos Dynamics-blogg
Ledande organisationer väljer Acando som sin Microsoft Dynamics AX partner. Vi har hjälpt 90+ företag inom tillverkning och retail/distribution att accelerera sin utveckling och framgång. Vi kombinerar struktur och vision, erfarenhet och innovation. Vi skapar resultat som ger en balans mellan dagens verklighet och framtidens möjligheter.
» Se mer: Acandos Dynamics-blogg